Seminár z teoretickej informatiky organizuje Katedra informatiky FMFI UK. Prezentuje sa na ňom predovšetkým vlastný výskum v oblasti informatiky, ale aj zásadné nové výsledky, ktoré by nemali uniknúť pozornosti informatickej komunity. Seminár sa koná počas semestra, vždy v piatok o 11:00 v miestnosti M213 v budove FMFI UK v Mlynskej doline a je otvorený pre každého.

najbližší seminár