Seminár z teoretickej informatiky organizuje Katedra informatiky FMFI UK. Prezentuje sa na ňom predovšetkým vlastný výskum v oblasti informatiky, ale aj zásadné nové výsledky, ktoré by nemali uniknúť pozornosti informatickej komunity. Seminár sa koná počas semestra, vždy v piatok o 11:00 v miestnosti M213 v budove FMFI UK v Mlynskej doline a je otvorený pre každého.

najbližší seminár

31. 3. 2017, 11:00

Róbert Lukoťka

(KI FMFI UK)

   TSP na kubických a subkubických grafoch

pozvánka

7. 4. 2017, 11:00

Peter Kostolányi

(KI FMFI UK)

   TBA

pozvánka