Seminár z teoretickej informatiky organizuje Katedra informatiky FMFI UK. Prezentuje sa na ňom predovšetkým vlastný výskum v oblasti informatiky, ale aj zásadné nové výsledky, ktoré by nemali uniknúť pozornosti informatickej komunity. Seminár sa koná počas semestra, vždy v piatok o 11:00 v miestnosti M213 v budove FMFI UK v Mlynskej doline a je otvorený pre každého.

najbližší seminár

27. 10. 2017, 11:00

Peter Vojtáš

(KFF FMFI UK, Praha)

   Complexity of the search for a Challenge-Response reduction

he idea of reducing (translating) a challenge (question) to another, with the aim of using response (solution, answer) to the latter to obtain response to the former, is a basic and natural one in all areas of human endeavor. We call such a back and forth procedure here “Challenge-Response Reduction (CRR)”. We address particular aspects of CRR in complexity reduction.

pozvánka

3. 11. 2017, 11:00

Mário Lipovský

(KI FMFI UK)

   TBA

pozvánka