nasledujúce semináre

Prehľad predbežne potvrdených seminárov v najbližšom období.

24. 11. 2017, 11:00

Tomáš Plachetka

(KI FMFI UK)

   Vplyv voľby výpočtového modelu na design a efektivitu základných dátových štruktúr

Dátové štruktúry sú tradične skúmané z pohľadu výpočtovej zložitosti operácií, ktoré ponúkajú. Na analýzu výpočtovej zložitosti sa používa výpočtový model RAM (Random Access Machine). RAM pristupuje k pamäťovým registrom priamo a tiež sadou inštrukcií dobre modeluje bežné procesory. Predstavíme výpočtový model (bežne používaný v súčasnom priemysle), ktorý je rozšírený o paralelné vykonávanie inštrukcií. Na jednoduchej dátovej štruktúre porovnáme niekoľko spôsobov jej implementácie v týchto výpočtových modeloch.

1. 12. 2017, 11:00

András Varga

(KI FMFI UK)

   TBA

TBA