/[cvs]/dary
ViewVC logotype

Index of /dary

Files shown:16 (Show 2 dead files)
Sticky Tag:


File Rev. Age Author Last log entry
 Parent Directory        
db_view.cpp View Revision Graph  1.3  13 years  riso   Celkova suma
db_view.h View Revision Graph  1.3  13 years  riso   Celkova suma
makefile.b32 View Revision Graph  1.1.1.1  14 years  riso   Initial import
db.h View Revision Graph  1.1.1.1  14 years  riso   Initial import
config.h View Revision Graph  1.1.1.1  14 years  riso   Initial import
test.cpp View Revision Graph  1.1.1.1  14 years  riso   Initial import
gui.cpp View Revision Graph  1.8  10 years  riso   Konverzia na euro
sk2eur.cpp View Revision Graph  1.1  10 years  riso   Konverzia na euro
mingwm10.dll View Revision Graph  1.4  10 years  riso   Konverzia na euro
Makefile View Revision Graph  1.3  10 years  riso   Konverzia na euro
BUGS View Revision Graph  1.1  14 years  riso   Opravy v zobrazovani poctu ludi
util.cpp View Revision Graph  1.2  14 years  riso   Port do mingw; pocty ludi/darov; tlac aj bez oznacenia; slovenske triedenie
util.h View Revision Graph  1.2  14 years  riso   Port do mingw; pocty ludi/darov; tlac aj bez oznacenia; slovenske triedenie
libwx_msw-2.4-i586-mingw32msvc.dll View Revision Graph  1.1  10 years  riso   Pridana .dll
.cvsignore View Revision Graph  1.2  10 years  riso   Pridana .dll
db.cpp View Revision Graph  1.2  13 years  riso   Stitky

CVS Admin">CVS Admin
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26