/[cvs]/minimovka/figL.fig
ViewVC logotype

Contents of /minimovka/figL.fig

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Revision Graph Revision Graph


Revision 1.1 - (show annotations)
Fri Feb 24 13:50:43 2006 UTC (13 years ago) by riso
Branch: MAIN
CVS Tags: Dizertacka-RC1, dizergacka-1iteracia, minimovka_finalna_verzia, Dizertacka-Final, iteracia_2, rigorozna_finalna_verzia, HEAD
Obrazky

1 #FIG 3.2 Produced by xfig version 3.2.5-alpha5
2 Landscape
3 Center
4 Metric
5 A4
6 100.00
7 Single
8 -2
9 1200 2
10 1 4 0 1 0 0 50 0 20 0.000 1 4.7124 450 4500 64 64 450 4436 450 4564
11 1 4 0 1 0 0 50 0 20 0.000 1 4.7124 1800 4500 64 64 1800 4436 1800 4564
12 1 4 0 1 0 0 50 0 20 0.000 1 4.7124 3150 4500 64 64 3150 4436 3150 4564
13 1 4 0 1 0 0 50 0 20 0.000 1 4.7124 4500 4500 64 64 4500 4436 4500 4564
14 2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
15 4500 4500 450 4500

CVS Admin">CVS Admin
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26