Vitajte na stránke predmetu Efektívne paralelné algortimy

Sylabus

Kurz je založený na knihe Joseph JáJá: An Introduction to Parallel Algorithms, Addison-Wesley 1992. Relevantné časti sú len pre účely tejto prednášky prístupné tu (scan 13 MB), o prístupe k nim sa dozviete na prednáške.

Obsah

Emulátor PRAMu

V r. 2012 robil kolega Tomcsányi ako diplomovku (link) emulátor PRAMu (kód je prístupný aj tu). Budem rád, ak sa v rámci dobrovoľného projektu pokúsite naprogramovať niektorý z algoritmov, ktoré sme robili na prednáške.

Podmienky získania skúšky

Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomná časť je open-book a obsahuje cca štyri príklady. Výsledkom písomnej časti je hodnotenie E, D+ alebo C+. Po získaní hodnotenia E si môžete dať zapísať známku E. Po získaní D+ si môžete buď dať zapísať známku D, alebo sa zúčastniť na ústnej časti, ktorá obsahuje príklady (open book) a otázky z teórie (closed book). Pri získaní C+ si môžete buď dať zapísať známku C, alebo sa zúčastniť na ústnej časti, ktorá obsahuje otázky z teórie (closed book).

V prípade akýchkoľvek nejasností ma kontaktujte mailom (kralovic at dcs.fmph.uniba.sk)), prípadne osobne na M261 (ak chcete dlhšiu konzultáciu, je dobré sa dopredu dohodnúť mailom).