Termíny skúšok sú vypísané v AIS. Na každom z nich bude písomka (open book (notebook s vypnutou wifi je špeciálny prípad "book"), 4 príklady, odporúčaný čas riešenia 3hod). Na písmenko A,B je okrem dobre napísanej písomky treba ústnu skúšku. Každý príklad je bodovaný max. 5 bodmi, na získanie skúšky treba aspoň 10 bodov. Za 10-11 bodov je E, za 12-13 D, za 14 a viac C. Získané písmenko znamená, že si ho môžte nechať zapísať, alebo prísť na ústnu skúšku. Ústna skúška má (closed book) časť s otázkami o preberaných témach a môže mať aj časť s dodatočnými príkladmi.
výsledky skúšky 29. 5. 2013

       1  2  3  4  suma
------------------------------------
B...n     5  5  5  5  20
F....č    5  5  2  4  16
F...a     5  5  4  5  19
K.....k    5  5    5  15
K...č     5  5  4    14
K...a     5  5    5  15
Kolega Kňuk  5  5    5  15
Š....k    5  5  3  5  18
U...k     5  5  2  5  17
Ž.k      2  1    5  8
výsledky skúšky 5.6. 2013

       1  2  3  4  suma
------------------------------------
E...n     5  5  5  4 | 19
J......k   5    2  3 | 10
S..o     1    5   | 6
Ž.k      3  1  2  1 | 7