Výskum  

Moje oblasti záujmu zahŕňajú teoretické aspekty komunikačných sietí, online algoritmy, zložitosť, teóriu grafov.

podrobnosti »

Výuka  

Na FMFI UK učím predmety Úvod do distribuovaných algoritmov, Efektívne paralelné algoritmy, Aproximačné algoritmy a vediem Diplomový seminár a Proseminár z informatiky.

Rôzne  

Zatiaľ vo výstavbe. Môžte si pozrieť moju Fotogalériu a stránky Seminára z teoretickej informatiky na FMFI UK.