vízia

Informatika ponúka rozmanité možnosti uplatnenia, ktoré nezriedka spájajú zaujímavú prácu s dobrým finančným ohodnotením. Zároveň je to odvetvie, ktoré sa v posledných desaťročiach etablovalo ako stabilná súčasť spoločnosti a dá sa očakávať, že informatické vzdelanie je dobrou investíciou aj do budúcnosti.

Jedným z najvýraznejších znakov informatiky je jej rýchly skokovitý vývoj. Každý skok, ''generácia'', zásadne zmení nielen používanú technológiu hardvéru, ale prináša aj nové zariadenia a radikálne nové spôsoby používania (web, smartfóny, sociálne siete a pod.). Tým od základu zmení aj metódy a nástroje používané pri tvorbe softvéru (nové programovacie jazyky, nové paradigmy) a nezriedka zatrasie aj rovnováhou síl na trhu (napr. raketový nástup firiem ako google, twitter, facebook). Je zaujímavé sledovať, že doba trvania jednej generácie (akokoľvek je jej vymedzenie subjektívne) sa neustále skracuje a dnes sa pohybuje zhruba okolo 5 rokov.

Čo to znamená pre vás? Keď budete končiť vysokú školu, vedomosti o technológiách, softvérových paradigmách, moderných programovacích jazykoch, ktoré sa počas štúdia dozviete, už budú zastarané a počas vašej kariéry budete musieť prežiť (za predpokladu, že vývoj sa už nebude zrýchľovať) zhruba osemkrát radikálnu zmenu.

Veríme, že študijný program informatika na FMFI UK má recept na to, ako poskytnúť vzdelanie, ktoré je dlhodobo osožné. Táto viera sa opiera aj o fakt, že počas takmer 40-ročnej existencie programu tento recept pomohol budovať kariéru mnohým významným osobnostiam. Zároveň absolventi tohto programu nikdy nemali problém nájsť a udržať si vhodné zamestnanie.

Základom tohto úspechu je poznanie, že technológie sa síce menia rýchlo, ale základné koncepty a princípy ich fungovania sa menia oveľa pomalšie a spôsob myslenia, umožňujúci efektívne riešiť každodenné problémy, sa v podstate nemení. Skúsenosť ukazuje, že práve spôsob myslenia je najdôležitejším prvkom pre úspešné vysporiadanie sa s rastúcou zložitosťou technológií. Sú to napr. schopnosti rozlíšiť zásadné črty od implementačných detailov, vidieť podobnosti a vedieť ich použiť, rozpoznať slabé miesta argumentov a pod.

Náš program kladie dôraz na kultivovanie myslenia. Zahŕňa kurzy, ktoré podporujú schopnosť abstrakcie a flexibilitu a súčasné technológie prezentujú ako demonštráciu všeobecných princípov. Tento prístup vedie k tomu, že naši absolventi získajú nielen dlhodobo užitočné vzdelanie, ale v konečnom dôsledku pracujú s konkrétnymi technológiami efektívnejšie, ako ich ''naskilovani'' kolegovia.

Poslaním univerzity je sprevádzať študentov na ich vlastnej ceste za poznaním. Vysoko si preto ceníme osobný prístup ku študentom a teší nás, keď využívajú možnosti konzultácií, stretnutí a rozhovorov.