37th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science

SISp podporuje účasť na Sofseme 2011

Medzi hlavné priority Slovenskej informatickej spoločnosti patrí podpora talentovaných mladých informatikov, tých čo pracujú v informatických profesiách a najmä tých, ktorí sa na to pripravujú (žiakov základných a stredných škôl a študentov vysokých škôl). Slovenská informatická spoločnosť sa preto rozhodla uvoľniť prostriedky na podporu účasti slovenských študentov na konferencii SOFSEM, ktorú organizuje. Študenti môžu požiadať o grant, ktorý čiastočne pokryje účasť študenta na SOFSEMe. Žiadosť o grant pošlite mailom na adresu sofsem@informatika.sk. V žiadosti uveďte:

  • Meno, aktuálny ročník, stupeň štúdia, študijný program, školu
  • Dôvody, pre ktoré žiadate o grant a prečo by práve Vám mal byť udelený
  • Názov, krátky abstrakt a meno školiteša práce (bakalárskej, magisterskej, PhD)
  • Podporné informácie o doterajších odborných aktivitách (publikačná činnosť, študentská vedecká činnosť, účasť v grantoch,...)
Termín podávania žiadostí: 19. november 2010
Oznámenie výsledku: 24. november 2010
Príspevok na konferencii nie je podmienkou, chceli by sme rozšíriť komunitu účastníkov tejto tradičnej konferencie na viaceré slovenské školy, ktoré sa podieľajú na príprave (budúcich) informatikov.

ProceedingsCreated using Fluid 960 Grid, and Sofsems' webs. © Faculty of Mathematics, Physics, and Computer Science, Comenius University, 2010